VERZAMELSTAAT f f f f f f f f f f f f f f f f f f f s S van het bedrag der kohieren van den Hoofdelijken Omslag en van de daarop gedane ontvangsten. Bijlage L. Af te trekken Totaal Bedrag Bevol- Benaming Blijft gelijkstaande Nog der bare AANMERKINGEN. aan king. der kohieren. zuiver bedrag. te innen posten. kohieren. kolom 6. posten. restitutiën. 2. 3. 1. 5. 4. 8. 6. 9. 10 7. 85689 Totaal f 91632.02 f 88615.52 88615.52 3016.50 f f 86846.62 1768.90 87319 1867 Totaal f 191055.70 8265.17 5212.38» f 182790 53 f 87801 1868 f 187607.33 \f 182752.95 Totaal 8756.68 s \f 187607.33 f 196364.01» f 4854 38 89068 1869 Totaal 11209.63» f 190547.11» f 185822.10 if 4725.01» \f 190547.11»! f 90058 1870 Totaal f 191932.43 f 196955.98 f f 196955.98 40.68 f 92021 1871 Totaal f 200993.94 f 213328.20» f 200993.94 f 195371.14» f 12334.26» 5295.80 f 1872 f 207312.90»! Totaal f 218227.39» 10914.49 f 197916 36 4353.82 5042.72» f wegens verleende afschrijvingen. der betaalde Primitive Suppletoire. Primitive Suppletoire. Primitive Suppletoire. 1678.63» 90.26» f 183544.08» 7511.61» f 185748.83» 10615.18 206965.98» 11261.41 f 195092.83 10174.79» f 202269.26 11058.94» f 7906 87 358.30 12083.17 251.09» 7686.58» 1070 10 8116.30» 195.34 f 85407.55 3207.97 f 180124.78 10422.33 f 196556.92 10755.98» f 190186 09 10807.85 f 83728.91» 3117.70» f 185432.40 9938.74» f 189053.14 8863.22 4544.83» 309 54» 3904.60 820.41» 4494.32 801.48 4195.36 847.36» 3308 42 1045.40 14.61 26.07 \f 180124.78» i 10422.33 f 190186.09 10807.85 1866 (laatste 8 maanden). f 88273.52» 3358.49» 4957 82»| 254.56 f 186976.52»; 9979 45»! f 85407.55 3207.97 f 178062.25 9545.08 10677.39 532.24» Aangezuiverd bij de rekening over 1869. Aangezuiverd bij de rekening over 1871 - f 205267.62» f 175637.21» 7153.31 f 182445.50» 9486.92» 8311.64» 10409.06» 505.42» f 186976.52» 9979.45» f 175637.21» 7153.31»! f 207312.90» f 182790.53 \f 177578.14» 326.99» f 178062.25 \f 173517.41» 9545.08 9235.53» 2865.97» 150.52» f 170679.39 6898.75» Aangezuiverd bij de rekening over 1868. Aangezuiverd bij de rekening over 1870. Ontvangsten i na aftrek 93083 j Primitive Suppletoire Primitive j Suppletoire. j Primitive Suppletoire. 4982 87 If 4516.41 466.46 j 259.37 67.62» f 196557.92 10755.98»! Onin vorder- f 201756.75 |f f 176220.18» f 9601.91» f 190802.17» 10954.57»! Primitive Suppletoire.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 122