f De staat der ontvangsten en uitgaven is deze ONTVANGST. f 193,088.14. Saldo f 23,440.41. Logis Service. Music Consumptie Ontvangst Uitgaaf f 193,088.14. - 169,647.73. 25,791.60. 3,201.10. 1,944.65. 46,671.95. Restauratie Table d’höte en diners Terras Baden Kurzaal Leeszaal, enz. 77,609.30. 10,905.57. 38,143.35. 44,374.62. 20,382.10. 769.30. 903.90. van de cijfers Bij vergelijking van de cijfers van het vorige jaar zou het kunnen schijnen, dat bij ontvangst van ruim f20,000 meer, ook het saldo aanzienlijker zou moeten zijn. De Commissie merkt hieromtrent op, dat zij gemeend heeft, het materieel, vooral wat glas- en aardewerk betreft meer te moeten uitbrei den, dan eene enkele aanvulling van het vroeger gebrokene of te loor gegane zou hebben gevorderd, om daardoor de be diening gemakkelijker en geregelder te maken. Het overhaast bijeenverzamelenafwasschen en opbergenin de daarvoor niet berekende geringe ruimte in het benedenhuis van het Badhuis veroorzaakte veel schade. Hierin is door verdubbeling van het noodige stel en het inrigten van een magazijn in een lokaal onder de Kurzaal, althans gedeeltelijk, thans beter voorzien. Hierbij is nog te voegen, dat het onderstaande saldo van reeds betaalden wijn veel aanzienlijker is dan in 1871 en dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 126