Er is dus een saldo van. 3,192.35. J. P. Vaillant, Voorzitter. De Commissie van bijstand in het beheer van het Gemeente-badhuis te Schevenimjen 7,520.99. - 10,713.34. Uit een en ander mag de gevolgtrekking worden afgeleid, dat de exploitatie in 1872 zeer gunstige uitkomsten heeft opge leverd. voor den inslag voor 1873, waarvan de betaling in dit jaar zal geschiedende inkomende n-gten ad ruim 1600 zijn voldaan. De waarde van den wijn bedroeg: op het einde van 1871 1872

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 127