Niettegenstaande vele en langdurige 20 7 45 50 16 14 12 10 8 6 1 14 10 8 6 ring aangeboden en de gieting der 18 eng. duims buizen aan- teerd op de stapelplaats aan gelost evenzoo het verleg- van de Sprank naar den 420 stuks buizen van 18 eng. duim gevangen; de onderstaande buizen werden vervaardigd: 950 stuks buizen van 18 eng. duim 260 474 170 600 864 370 700 Te zamen 542 stuks. B. Volgens bestek II. regens is dit werk met groote kracht doorgezet. De brug over de Sprank kwam gereed, gen van het jaagpad en de oprid nieuwen Badhuisweg. De nieuwe straatweg van den Badhuisweg naar het pompsta tion werd, wat de bestrating betreftgereedgemaakt en de taluds en bermen van dien weg afgewerkt. De gestorte gronden langs den geheelen weg zijn met duin- helm beplant. De aardewerken tot vorming van het bezinkings- reservoirde filters en de bermen voor het pompstation vorderden tot 70 pet. Voor het Hoogreservoirgebouw werd de funderingput gegraven en de fundering gemetseld en bijna geheel voltooid. De funderingen voor de woningen van den machinist en arbei- Te zamen 4388 stuks. waarvan achtereenvolgens afgedraaid, uitgeboord en gëasphal- de sprank werden aangevoerd en n u H W H n H H U ft II H U tt II H U n n n H H H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 130