Te zamen. 1076 497 579 40 Te zamen. 1076 497 579 650 301 40 85 926 150 5 19 10 29 434 67 430 299 158 579 476 38 429 150 351 143 40 45 1076 832 95 77 502 5 22 34 81 784 497 356 57 3 24 52 350 Bijlage P. ’s Wravenhage 27 Maart 1873. In 1872 zijn hierbij gekomen 149 84 65 H H n y y y 497 In de 2de Afdeeling werden verpleegd: Vrouw. Patiënten. Mann. 144 932 Met inwendige ziekten werden verpleegd Met chirurgische gebreken Op de Kraam-Afdeeling Kinder dus behandeld. Van dezen zijn ontslagen overleden In behandeling bleven den 31 Dec. 1872. In de 1ste Afdeeling werden verpleegd in de 1ste klasse 2de 3de 4de 5de Op den 31 December 1871 zijn in het Gasthuis onder behan deling gebleven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 135