1076 H In Januari) zijn gestorven 5 Mannen 3 Krouiven. U In Februari) zijn gestorven 6 Mannen. u u 1 Froutv. Meningitis eerebralis 83 II 1 Lc-eftijd. 65 jaren. Atrophia cerebri. Typhus eerebralis. Enteritis chronica. Ziekten. Fungus, med. (maxill. superioris dextrae). Phthisis pulmonum. Nephritis chronica (Uraemia). Phthisis pulmonum. Apoplexia medullae spinalis. Delirium tremens (pneumonia). 65 GO 45 25 40 36 63 KI 32 58 28 23 72 Leeft yd. jaren. Van de 1076 behandelde lijders zijn ontslagen 832, dus 77,32 pCt. zijn gestorven 95, dus 8.82 pCt. Het aantal verpleegdagen voor de 1076 verpleegden bedraagt 45450. Voor de ontslagen zieken duur 50 dagen. Voor de overledenen zieken was de gemiddelde verplegings- duur ruim 40 dagen. Ziekten. Empyema necessitatis Phthisis pulmonum. Malacia cerebri. Phthisis pulmonum. tt was de gemiddelde verplegings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 140