overeenkomstigen aard als de onze is het gebrek aan genees- heeren merkbaar. Zelfs de verhoogde jaarwedde van den Hulp- Geneesheer, die nu tot 1000 is gebragt, was voor den jongeren arts, die in de private praxis al dadelijk een bron van bestaan gaat vinden, nog geen prikkel genoeg. Mijn ernstig pogen blijft het, om zoo spoedig mogelijk een tweeden Geneesheer aan de inrichting te verbinden, waarin de verpleging der zieken en de omvangrijke taak van den Geneesheer- Directeur, uitbreiding van geneeskundige hulp dagelijks meer vorderen. De Heer Ligtenberg nam in het begin van het jaar afscheid van de stad zijner inwoning, waarin zoo velen hem gaarne langer werkzaam hadden gezien. Aan zijn drukken nuttigen werkkring, dien hij zich door een onvermoeid streven in en van de maatschappij had verworvenmaakte hij een vrijwillig einde. Zijn vertrek maakte een einde ook aan zijne betrekking als Heel- en Verloskundige van het Gasthuis, dat hem lief had. In zijn opvolger den Heer de Zwaan, vind ik een goeden steun bij de behandeling der verpleegden van de heel-, en ver loskundige afdeeling. Omtrent de geneesmiddelendie zijn aangewenddeel ik mede, dat in vele gevallen door ons gebruik is gemaakt van den kinabastdie in onze O.-Indische bezittingen geteeld door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Phar- macie” ons gegeven was. Het afkooksel van dezen bast wordt door de zieken goed genomen, even goed verdragen en door hen geroemd om zijne uitwerking, die naar mijne meening, bij die van den in Amerika geteelden Cortex Peruvianus niet achterstaat. Als braakmiddel bij menschendie het vermogen tot slikken hadden verloren, werd door ons in twee gevallen het Apomorphine toegediead. Slechts 2 aequivalenten H en 1 aequi- valent O minder bevattende dan de gewone morphine, is de physiologische werking van deze beide middelen onderling geheel verschillende. 0.060.07 grammen', gewreven op het slijmvlies der tong, gaven betrekkelijk snel het gewenschte gevolg. Elke chloroformnarcosedie eenigzins van langen duur moest zijnlieten wij voorafgaan door een onderhuidsehe inspui-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 150