It H M H U H H U 1 1 1 2 1 1 1 1 mislukt. 1 overl. 1 1 5 3 1 2 Ovariotomia Cystotomia mediana (met ver wijding van het collum vesieae) Fistula vesico-vaginalis Operatio Kiichleri Amputatio femoris cruris Extirpatio van groote lipomen. ting van een oplossing der murias Morph, in water. Hierdoor wordt de werking der narcose meer gelijkmatig en bovendien veiliger, omdat slechts een betrekkelijk geringe hoeveelheid chloroform behoeft te worden gebruikt. 4 2 n rt gebruik gemaakt van 2 maal, genezen, u tf V an de grootere chirurgische operation vermeld ik Excisio van epithelioma labii inferioris Tracheotomia Labium leporinum Iridectomia Enucleatio bulbi Thoracenthesis bij hydrops peri cardii zz zz hydrothorax Dikwijls werd bij groote langdurige beenzweren een gelukkig de zoogenaamde huidverplantingwaarbij stukjes uit de gezonde huid gesneden, gebragt worden op de open wond en hierop door kleefpleisters bevestigd, tot dat de vereeniging met het onderliggend weefsel is geschied. In de obstetrische afdeeling werd drie malen de forceps aan gelegd en eenmaal door kunstmatige keering van het kind aan de verlossing een einde gemaakt. De verzameling der chirurgische en obstetische instrumenten werd in goeden staat gehouden en verrijkt met de winsten dei’ wetenschap, o. a. door den aspirator van Dieu laFot, waar door in een geval van waterzucht van het hartezakje het lijden van de zieke zeer werd verligt en in een geval van borst-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 151