1 H H U U H H It N f! hectoliter. Rundvleesch Varkens Rijst. Fijn wit brood Gew. Rogge Bruine suiker. Koffie Gort Aardappelen 0.13 per kilogram. - 0.06 - 0.02 - 0.03 - 0.03| - 0.01 - 0.04 - 0.27 - 0.02 1.47.! De prijs der gaskolen was ongekend hoog. In het Gasthuis worden ongeveer 10 hectoliters kolen dagelijks gebruikt voor de gas- en stooinbereiding. Door stoom werd in het afgeloopeu jaar de machine gedreven, die het water uit de Nortonwel naar den reservoir voert. Ook de turven-consumtie nam toe door de onmisbaar noodige kagchels der ontvang- en kinderkamersterwijl de kamers der betalende lijders, nu schier aanhoudend verwarmd, veel meer gebruikt worden dan in vorige jaren. Al verder was het grooter personeel voor de verpleging van meer zieken, dan was verwacht, een reden tot onvoorziene uitbreiding der uitgavendie nog klommen door de vermeerderde duurte van de grondstoffen en arbeidsloonen van het linnen, dat werd aangeschaft en nog voor een aanzienlijk deel moest dienen tot aanvulling van het vele, dat gedurende de pokken epidemie was onbruikbaar geworden óf verbrand. Eindelijk kostte de bewassching meer door de vermeerdering van de zieken en van het personeel, dat voor hunne verpleging noodig was. het afgeloopeu jaar duur; veel duurder dan bij de raming der uitgaven van het Gasthuis kon worden berekend. Van hier dat de werkelijke som der uitgaven de geraamde ver overtreft. Van de meest gewigtige levensmiddelen bestond het volgende verschil van prijsvergeleken met dien van vorige jaren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 153