De (iene.es/ieer-Direcleur van het Gasthuis Dr. G. P. van Tienhoven. Bij het eiiide van het jaar bestaat het personeel der beamb ten en suppoosten uit: 1 inwonende Geneesheer, (belast met de directie). 1 uitwonende heel- en verloskundige. 1 knecht voor de dienst van de apotheek. 9 ziekenoppassers. 12 ziekenoppasseressen. Verder: 1 huismeester-boekhouder (bijgestaan door zijne vrouw). 1 linnenvrouw-naaister. 1 linnenmeid. 1 meid voor de papkeuken. 1 eerste keukenmeid. 1 tweede 6 vrouwelijke bedienden voor de huishouding. 1 portier voor den hoofdingang (bijgestaan doorzijne vrouw). 1 portier voor den ingang der huishouding. 1 machinist. 1 hulpmachinist.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 154