T. H. Blom Costeb Secretaris hispei'tiircn iter Gemeenlc-Apotheek J. H. Addink', President. opgedragende bevoegdheid was toegekendom voor rekening van het Burgerlijk Armbestuur voor te schrijven. Inspecteren hebben den Gemeente Apotheker mitsdien gemag- tigd om die voorschriften gereed te makenmet inachtneming van de regelen, ten aanzien van de door de Gemcente-genees- kunstoefenaren voorgeschreven geneesmiddelen vastgesteld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 156