J. C. be Kock, in het fransch voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en J. P. van der Haas, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het duitsch; F. Kamper voor het onderwijs als hulponderwijzer C. Stolp, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch, het engelsch en de wiskunde; H. Nieukerke, voor het onderwijs als hulponderwijzer; J. M. van Batenburg, als voren; M. W. van der Vegt, als voren; A, Dibbits, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het duitsch; Mej. R. Hage van den Heuvel, voor het onderwijs als hulponderwijzeres en in het fransch engelsch en de handwerken H. P. Dewald, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het franschengelsch en duitsch N. C. Valken, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer; P. van Mourik, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch, duitsch, engelsch en de wiskunde: W. L. Vogelesang, voor het onderwijs als hulponderwijzer; L. Vogelesang, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer; A. G. van Dijk, voor het onderwijs als hulponderwijzer; T. C. van Velzen, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de gymnastiek en de wiskunde L. H. Joosten, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch; Mej. C. J. de Ruijter voor het onderwijs als hulponder wijzeres en in het fransch, engelsch en de handwerken: G. Adams voor het onderwijs als hulponderwijzer J. P. van Duijneveldt, als voren; E. Kwieme, voor het onderwijs als hulponderwijzer; F. van Vliet Pz.voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het fransch, engelsch en duitsch; W. F. van Vliet, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch en de wiskunde; W. J. G. van den Burg, voor het onderwijs als hulponder wijzer en in het fransch;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 185