voor het onderwijs als hoofdonder en in de E. A. Retsig. voor het onderwijs als hoofdonderwijzer: H. Koppenol, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het fransch, duitsch, engelsch en de wiskunde; Wed. M. R. Bruck, geb. Koppenol, voor het onderwijs als hoofdonderwijzeresen in het franschduitsch en de beginselen van het engelsch; C. H. Vermeulen, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer; J. Rauws, voor het onderwijs als hulponderwijzer; Mej. C. C. Schaberg, voor het onderwijs in de hand werken Mej. H. E Bakker, voor het onderwijs als hulponderwijzeres en in het fransch: W. F. H. Wunderlich voor het onderwijs als hulponderwijzer; P. H. Ritter voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde; Mej. J. van Wei.eveld, voor het onderwijs als hoofdonder wijzeres en in het fransch en engelsch; D. C. J. Kool voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het fransch en de wiskunde; Mej. J. C. de Munninck, wijzeres en in het fransch; W. Beck, voor het onderwijs als hulponderwijzer wiskunde W. Jansen, voor het onderwijs als hulponderwijzer en inde wiskunde en het duitsch; H. L. Heijkoop, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het franschengelschduitsch en de wiskunde R. Visser, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch H. J. van Kempen, als voren; H. A. Dieben, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het duitsch en fransch; J. F. Haverman, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch; K. J. Kraan, als voren; J. A. van Vloodorp, voor het onderwijs als hulponderwijzer; J. W. Pippel, als voren;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 186