Mej. A. J. Carabaik, voor het onderwijs als hulponderwij- zeres en in de handwerken en het fransch Mej. M. A. J. van Gaalenals voren Mej. G. H. van Santen, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres J. G. D. Mulder, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de gymnastiek; Mej. K. H. Dt.tckgraaffvoor het onderwijs in de gymnastiek en in de handwerken; P. Baas, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde Mej. H. F. Venlet, voor het onderwijs als hoofdonderwijzeres en in de handwerkenhet fransch en engelsch Mej. J. M. Engelmann, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres en in het fransch, duitsch en engelsch; Mej. A. W. Wi.tthoff, voor het onderwijs als hoofdonder wijzeres en in het franschengelschduitsch en de hand werken A. de Leur, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch, duitsch en de wiskunde; P. L. van Eck, voor het onderwijs als hulponderwijzer; A. J. D. J. Jans, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het duitsch en fransch; W. C. Capel, voor het onderwijs als hulponderwijzer; Mej. F. H. C. Sonnenberg, voor het onderwijs als hulpon- derwijzeres en in het fransch; G L. Hansen, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde; P. A. C. Matile zich noemende S. Matile voor het onderwijs in het fransch; J. W. H. Muller, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde; G. Reemak, voor het onderwijs als hulponderwijzer; E. Weijers, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het fransch en de wiskunde; Mej. M. J. Bertlinc, voor het onderwijs als hulponderwij- res en in het fransch;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 187