en Mej. A. E. Pickhardt. voor het onderwijs als hulponder wijzeres Mej. A. P. J. Br lining, als voren; Mej. J. W. F. Boerema, voor het onderwijs als hulponder wijzeres en in het fransch, engelsch en duitsch; Mej. C. H. Verwoiilt, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres en in het fransch; W. C. Phillips, voor het onderwijs in het engelsch; J. W. Michaöl, voor het onderwijs als hulponderwijzer in het fransch Mej. A. M. Sartor, voor het onderwijs als hulponderwij- zeres N. Félix, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch, engelsch en de wiskunde; Mej. A. E. de Blauw, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres en in het fransch, engelsch en de handwerken; Mej. W. A. M. Ritz voor het onderwijs als hulponderwijzeres W. van Loghem, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch, engelsch, duitsch en de wiskunde; A. J. Schoolemanvoor het onderwijs als hulponderwijzer; L. Bouwman, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde; A. G. Pippel, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch; H. F. B. Weimar, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch; A. Biezeveld, voor het onderwijs als hulponderwijzer; Mej. J. E. van Vliedt Pannevis, voor het onderwijs als hoofdonderwijzeres en in het fransch, engelsch en duitsch; P. F. J. B. Roozenburg, voor het onderwijs als hulponder wijzer; P. Karssen, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer en in het fransch; J. Rauws, voor het onderwijs als hoofdonderwijzer; J. Borst, voor het onderwijs als hulponderwijzer; C. Kaag Hz., voor het onderwijs als hulponderwijzer en in de wiskunde;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 188