M. Th. van deb Hoest, voor het onderwijs als hulponder wijzer en in het fransch en de wiskunde; Mej. C. P. N. Jvllien, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres; Mej. H. N. Guichard, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres en in het fransch, engelsch en de handwerken; Mej. A. M. Mingelen, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres Mej. G. J. Mingelen, voor het onderwijs als hoofdonder wijzeres, en in het fransch, engelsch en de handwerken van smaak P. J. Teebaal, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het franschengelsch en de wiskunde C. J. E. C. L. Spiegel, voor het onderwijs als hulponder wijzer en in het fransch J. E. van Renesse voor het onderwijs in het duitsch M. Vink, voor het onderwijs als hulponderwijzer; Mej. L. G. de Koomen, voor het onderwijs als hulponder- wijzeres; J. J. Hoefman, voor het onderwijs als hulponderwijzer; G. H. Bouscholte, voor het onderwijs als hulponderwijzer, benevens in het fransch en engelsch; Mej. N. H. A. Bouscholte voor het onderwijs als hulp- onderwijzeresbenevens in het fransch en de handwerken; Mej. G. M. van Brederode, voor het onderwijs als hulp- onderwijzeres, en in het fransch, engelsch en duitsch; Mej. A. Muns, voor het onderwijs als hulponderwijzeres Mej. E. H. Zaalberg, voor het onderwijs als hulponder wijzeres en in het fransch, duitsch en engelsch; Mej. A. P. J. Bbuining, voor het onderwijs als hulponder wijzeres en in de handwerken; H. M. Vrijheid, voor het onderwijs als hulponderwijzer en in het fransch; Mej. D. B. Barker, voor het onderwijs in het engelsch; Mej. J. C. C. A. de Jeer, voor het onderwijs in de hand werken. De Schoolcommissie vertrouwt, dat hiermede aan het voor-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 189