STAAT, Lett. A. HET GETAL KINDEREN, OVER 1872 DE SCHOLEN TE ’SGRAVENHAGE BEZOCHT HEBBEN. AAN WIJZENDE DIE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 195