I :i|i99 'l TAL DEK LEERLINGEN. GETAL LEERL. I klingen. NAAM TOTAAL WOONPLAATS. 15 April. I 15 July. I 15 Oct. 15 Jan. DER 15 A 15 Jan. ONDERWIJZERS. J. J. M. J. M. J. J. J. M. M. J. M. J. M. J. Armenscholen. 19941942 1943202612033I1951 2616 2732(2549 1993 1992 1990 280 4 2 547 2721:1 Totaal op de Gemeentescholen - 67 34 25 341 25 Brouwersgracht. 131 2817 211» 1341 1287 13381283 IE872I198S,2864 1178 1337 1209 1331 Tr antporter e 1871 165 161* 153 78 336 63 150 46 6 71 168 477 87 26 158 61 io: 73 15 91 69 64 13 71 73 66 14 65 72 204 188. 88 6 WAARVAN KOSTELOOS ONDERWIJS GENIETENDE 186 165 83 6 178 165 84 5 63 10 Gemiddeld getal der leerlingen. 81 334 64 159 48 6 67 14 78 71 60 9| 2 Waarvan kosteloos onderwijs genietende. 88 140 333 86 6 88 28 191 255 110 75 15 266 96 100 218| 532 83 26 162 84 29 198 247 112 75 8 204 96; 54 7 100 lo6 352 89 6 60 9 2 285 290 214 61 10 82 120 339 86 7 83 l!)3i 1W 75 15 261 98 196 182 286 236 254 294 299 232 85 330 64 161 49 6 100 218 548 89 154 71 120 303 87 7 26 332 63 67 20 6 191 193 82 6 26 341 66 60 20 6 26 334 64 63 20 6 s a g 196 182 165 179 147 147 141 285 290 214 308 246 246 262 305 233 290 238, 232 262 283 202 174 195 186 63 10 305 248 219 246 294 217 201 186 172 65 9Ï 2. 83 28 194 251 110 76 13 236 97 20 350 64 55 19 10 66 1 13 8 244 j 368, 20 342 59 58 19 9 75 3 11 5 242 370 1 2 3 4 248 194 227 286 199 203 192 65 9 2 26 330 64 61 20 6 100 164 340 83 5 286 236 254 294 299 232 20 343 57 64 19 10 82 4 9 6 240 359! J Smclik, School ond. beh. W. J. de Vries, School van ’t F. van Vliet A. van Rijn J. van Ham B. Neuman W. F. Andriessen 142 142 69! 342 59 197! 46! 9 75; 31 11 5! 242 370 289 29 1 Scholen voor Minvermogend Burgerscholen. I 301 241 184 218 283 197 199 191 179 161 149 123 59 64 6 7 8 9 10 11 12 13 14 205 188 181' 190 155| 119! 601 59 307; 286 258 240 255 249 278 303 242 85. 341, 337 66 166 49 6! 294 247 217 242 277 186 180 88 193 521 86 251 158 72 343 57 49 10 82 4 9 6 240 359 284 34 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 29 831 290' 305 238! 248 232: 219 2621 246 283 294 202' 217 174, 201 195 187 186| 172 1721 161 190j 154 1511 121 144| 139 26 336 63 67, 21; 6 296 229 210 228 269 179 170! 189| M. 571 202: 46 9 69 o 14 3 ^16 391 296 25 193; 169: 1 166 127 55 65 G. J. Pontier A. M. Mallée P. H. Dewald J. Straub. 5 J. Schippers. J Schmal. W. de Vletter. I F. Gediking i A. Palte F. Snel R. van der Bruijn R. van Bueren. I C. A. Hofman Y. Ykema. 71 34' 60 194 46 10 86, j! 6; 238 363' 283! 34 Openbare scholen Nieuwe Schoolstraat Zwarteweg Ammunitiehaven Lepelstraat Lombardstraat Kortenbosch Oranjeplein (1) Keizerstraat (Schevening.) Badhuisstr. Achter-Raamstraat Jufvr. Idastraat Badhuisstr. (Schevening.) Kerkplein Groote Markt 20 337! 57: 571 19: 91 69 2 14! 3| 246; 391 56! 62 12776'25471 1978 Bijzondere scholen. Bleijenburg Achter ’t Stadhuis Uileboomen Koningstraat Lange Lombardstr. Stille Veerkade. Slop de 3 boeren. ld. Hooge Westeinde. Nobelstraat Z. O. Binnencingel L. Westeinde ld. 6.„Scheven ingen R. C. Meisjessch. I Hekkelaan. Brouwersgracht. I Amst. Veerkade Riviervischmarkt Nobelstraat Buitenhof Molenstraat Lange Poten. Nieuwe Molstraat Amst. Veerkade Ged. Burgwal F. RumscheidtKerk Duitsch Evang gem. J. P.Schaberg, School der Ned.Herv. Diac. D. W. C. KoolWaalsch Weeshuis. D. A. Keuskamp, Geref. Diac. J. C. Neuman, Luthersche W. A. de Jong, Israëlitische - C.H. Vermeulen, Koomsch Cath. Mej.J. C de Munninck, R. C J. de PuijBurgerweeshuis K. Veeger, Louisa-stichtiug H. Voss, Armensch. Vincentius Paulo. A. J. Vroesch G. M. E. Leenders, Burgersch. id. Mej. A.J. Verdam Sch. in ’t gest de Voorz. Mej. A. M. van KempenF». C. Mej. T. J. Duffels, School Heil. Aloysius. W. F. GoitermanChar. Soc. school A. van PuttenIdiotenschool van bijz. pers.i ’t N. van ’t Alg.' 304; 296 301 229; 241 210! 184 228; 218 269 283 197 170; 199 190 179 307! 286 258j 240 255249, 278 303 242 20 340 60 58 19 10 86 5 9 6 238 363 July, i 15 Oct. M. 179; 189 181 I 304 248 194 !i 227 286 l| 199 180 181 167 193, 146 142 133'

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 196