I PArr1 Ij F 1 1 1 I I 11 1 I I I 1287:1338 51 I I I I I II I 2Ï 11 1° II’! 14 251 I2H9 L I M. J. tETAL DER LEERLINGEN. GETAL LEERL. NAAM TOTAAL BlRUNGEN. WOONPLAATS. DEK 15 Jan. 15 Jan. 15 April. 15 Julij. 15 Oct. O N D E R W IJ Z E R S. J. M. M. J. J. M. J. M. J. M. J. M. J. M. J. M. '1 2131,2817 1985 2864 B872 Transport 133) 1283' 2 1 6 3 5 C. T. A. M. Koelink 1 1355' 2955 2817 Totaal op de Bijzondere Scholen '1284'1358 1364 1368 1368 1313 RECAPITULATIE Op de Gemeentescholen Op de Bijzondere Scholen. 5773 Totaal 3346 3303 a 2 f 2616j2732|2549 2889 13 17 11 21 1993 1380 WAARVAN KOSTELOOS ONDERWIJS GENIETENDE 631 101 14 16 651 7 Gemiddeld getal der leerlingen. 13, 18 9 18 1978 1368 Waarvan kosteloos onderwijs genietende. 13 18 1990 1313 64 10 2804 2547 2111 2969 2708 29O 2880 2986 IA 25 13 14 13; 17| 4 21 27 I 75! 10 9 20 1992d2776,2547 4 24 301 40 27 31 33 30 9 20 40 57 67 41 95 28 66! 82' 12 63 12 32 36 40 27 31 42 28 10 23 37 59 67 47 98 27 66 81 12 11 11 10 77 10 •3 1994 1942 1251 1367 5255 561® 5496 5718 5438 3373 3245 3309 3227 3384 3397 3319 3341 5731 5364 3 40 41 42 11 ■22 B- 27 65 12, 44 45 46 47 48 i 49 50 52 53 54 I 55 1 56 57 58 1 59 60 l 61 62 63 I 64 1943 2026 203311951 1284 1358 1364'1368 1355 2955 2817 van der Meer Mohr (1) Deze school is op 1 Mei 1872 geopend. (2) Opgeheven door overlijden. (3) Deze school is opgeheven. (4) Is eene avondschool. Parkstraat (2) Koningstraat. Laan Willemstraat. ld Parkstraat (3) Willemstraat. Lange Voorhout Groenewcgje. I Nieuwe Molstraat, ld. Herderstraat Raamstraat Nieuwstraat Oude Molstraat Dag. Groenmarkt. Hooge Westeinde. Nobelstraat Laan Jufvrouw Idastraat 1ste Wagenstraat. Molenstraat Uileboomen 48 25 36 60 70 56 108 22 66 80 12 12 11 14 78 7 48 28 24 35 60 65 50 97; 30 66 81 12 10| 81] 12' 2969 2708 29-^ 2880 2986 2889 1380'1251 101 n| 1341 1178 1337 1209 I P. C. L. J. Margadant. I P. G. Fortanier H. Eerdtieek 43 I E. Wijers H. L. lleijkoop Mej. J. C M. J. Mahieu J. P. Corbicre T. J. Ringlever. E. Bnndschuch-l’astrc C C. J Nunninck G. J. P. Medenbach. A. M. Becht M. J. Krnijt on I “'1367 S. van Lier J A. Leefers M. A, J. Gampert T. C. L. E. Holwerda M. de Ridder N. Bruck-Koppenol J. E. van X'liedt Pannevis IIG M. Knaapen F. Snel, Vereeniging Licht, LiefdeLeven - P. A. W. GosensonSchool Bijbelvereenig.l Oude Molstraat (4) W. L. van Bijleveld, School in de Gevang.; Prinsengracht 15 Ag) Julij. 15 Oct.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 197