Lett. B. ALGEMEENE TABEL LAGERE SCHOLEN ENZ. GEMEENTE ’S GRAVENHAGE, VAN HET JAAR 4872. DER IN DE BIJ HET EINDE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 198