c r II IS o 5 S.2 <t VOORNAMEN. ,/r. Vakken SOORT kweekelingen. GEMEENTE in de EN Aan- school BENAMING EN merkingen. NAME N onder- NAMEN NAMEN DER Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten, SCHOOL. wezen. sten. 2de rang, Armenschool, |a»,p. Gediking. (Frans) 2 1)450 Nihil. 2 ld. 70 Hendrik) id, 400 id. 3001 Snel. (Frans) ƒ120. 3 (1) 400 (3) 400 300 [Willem Corn.) ƒ600 ƒ70 ld. 3 ld. (Pieter Henri) 450 400' 70 400 i 400‘ Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. a—i, n,P- EN EN VOORNAMEN. AFD. SCHEVENINGEN. Keizerstraat. 7de Schoolwijk. ’S GRAVENHAGE. Achter- Raamstraat. 5de Schoolwijk. Badhuisstraat. 7de Schoolwijk. Jufvr. Idastraat. 5de Schoolwijk. a—i, n,P, Rang of acte en verdere toelatingen. hoofdond. wisk. 2de rang. Fr. a b toelage la 50 cents lp leed, op EN 00RNAMEN. "d. (Maria Cath. ondla) hnlpond. handw. id. hnlpond id. (1) 600 Schepraam (Cornelis Marinus) 450 400 (t) 300 70 70 70 i 70 hnlpond. gymn. hnlpond. hoofdond. hoogd. hulpond. wisk id. hoofdond. Fr. hulpond id. id. school- c F' Vrije woning, eu licht. 3de rang, hoofdond a i,p. Paltc (Arij) Viijewonii’Si en licht. van der Bruyn. (Roelof)! 2de rang. 1(1) 6001 Wevers. (Wiilem Fred, 1(1) 4501 Hendrik) (1) 450. Watterreus (Johannes) Ivan Leeuwen. (Pieter Eliza) School voor I minvermogenden' hoofdond. wisk. gymn. teekenen. Fr. Hoogd. Ide avond- Eng. s™—1 ^4f®an. (Albertus ■rerardus) (Jacob) ems. (Petrus Jo nnes) raaf. (Johannes) (Jacob Cornelis) (Jan Hendr. rard) (l)/700 Isbrücker (Johannes Rijk Gerard.) a Z10l-(Joh.Matth.) b 5 der sehoclgJ- den. hulpond. id. id. id. a (Joh. Corn.) b toelage a 50 cents p, leerl.op de avond school c Vrije woning, en licht. HULPONDERWIJZERS EN HU1.PONDERWIJZERESSEN alsmede huisonderwijzers en HUISONDERWIJZERESSEN rkzaam krachtens art. 511ste lidder Ietregelende het lager onderwijs. 'a O 4J w I -4-3 cn .5 es (Nikol. Antonie) Willem Carel) ertug. (Willem ■ter) (Pieter Chr. ■lem) ■(.(Karei Koruelis Kanus) (Boom. (Corn.) 'Boom. (Joris) ‘jngaarden. (Ge- Rang of acte en verdere [toelatingen. ƒ600 Mussert. (Johannes (1) 400 Leonard) (2) 300 Lantermans. (Hermanns Gerardus) Koster vau Groos. (Cor nelia) van Heffen. (J van de Vijver. (Johan- I ne Gerard) Weyne. (Willem Mart) Gaillard. (Charles Jean Fréd.) Evers. (Julius Frans) Keizer. WouterWillem) t j kellng. Voor 1 kind per maand 55 20 cents, voor 2 kinderen uit 60 hetzelfde gezin 1voor elk kind meer 35 cents. HOOFDONDERWIJZFRS EN HOOFDONDERWIJZERESSE ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZEBESSEX werkzaam krachtens art. 20 of art 513de lid, Wet, regelende het lager onderwijs. «wen. (Vulfran 1) (Joh. George i) (Pieter) I Rijk Gerard.) 600[de Haas. (Joh. Marinus. ieder Chr. den Breugom) ^70 Werdes. (Gerardus) Voor de hand werken hetzelf de personeel als in de Lombard- straat, en op gelyke wedden. 1Toelage van ƒ50 als van el ders gekomen. (2) Toelage van ƒ100 als van el ders gekomen. (3) Toelage van ƒ50 als van el ders gekomen. Voor de hand werken hetzelf de personeel als op het Korten- boseh en op gelijke wedden. Nihil. (2) a b 5 da schoolgel den. Vrije wouirji en licht. Voor de hand werken Philippa Hen rietta van der Steen, le kl. 125. Maria Marga- rethaHomburg, 2e kl. 65. Louisa v. Foe teren kweek. 20. Elizabeth van B neren, kweek. 20. 1Te ’8 Gra- venhage wonen de hebben zij ieder toelage van 25. (2) Op deze school wordt nog schoolgeld geheven van 1 leerling tegen 5 cents per week. Voor de hand werken hetzelf de personeel als in de Keizer straat en op gelijke wedden. 1Te ’s Gra- venhage wonen de hebben zij ieder toelage jvan ƒ25.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 201