I H ■s il ii rt gemeente 2 I I I V.) •8. I Fr- l.n, Vakken SOORT kweekflingen. in de EN Aan- school BENAMING EN werkingen. NAMEN onder* NAMEN. NAMEN DER Inkoin- ONDERDEELEN. Inkomsten, SCHOOL. wezen. sten. a— 2 (1)400 id. (2) 300 ƒ700 Burgerschool. August!) u) 700: 550: 500' 300 300 ld. ld. 400 hulpond. 300 Tuyn. (Ilubrccht) 1 H Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. afd schkveningen. Badhuisstraat. 7de Schoolwijk. Groote Markt 5de Schoolwijk. School voor minvermogenden EN VOORNAMEN. Rang of acte en verdere toelatingen.] hoofdond. hoogd. RN VOORNAMEN. hulpond. hoogd. hu’pond. id. 700J Wanders. (Dirk) Schoevers. (Dirk) Roos. (Catharina) 700: 400 EN VOORNAMEN. Idem als bij de hoofdond. id. bovendien een of vakken van het uitgebreid lager 2de rang. Fr. Hoogd. ƒ70 701 70 (Hendrik Arie icolaas) wk. (Johan Croel) c Vrije woning, en licht. Hang of acte en i verdere j toelatingen. B'i’k- (Aldert Gre- ■rius) ai, k, Ykema. (Yke) Fr. I, n. a—i, *,Rumscheidt. (Fritz) hoogd. I Van den Kerke- raad der Duitsch Ev. Gemeente. hoofdond. Fr. Engelsch. Hoogd. wiskunde. (1)400 300[den Heijer. (Cornelis) hoofdond. Fr. id. st. (tV illem Pieter) hulpond.’ id.’ 2 ma. (Will. Gerard) lijdelijk. hek. (Bastiaan) ki®Jer. Karei) hoofdond. Fr. Eng. Hoogd. wiskunde. I Voor de hand- werken hetzelf de personeel als in de Keizer- straat en op 1 gelijke wedden. I 11 Te ’s Gra- venhagewonen - I de hebben zij j ieder toelage van 25. 2Van elders i gekomen heeft hij toelage van 1/ 100. I a—i>k\ Hofman. (Charles C. Bijzondere Scholen door de Gemeente of door de Provincie ge subsidieerd. D. Niet gesubsidieerde Scholen. Blijenburg. 2de Schoolwijk. f 600Teeuwisse. Henricus Petrus) Visser. (Floris Johannes) Vreeburg. (Johannes) B'-Tllaas. (Joli.ni- V Petrus) ’S GRAVENHAGE. B. Openbare Scholen, waar l- meer meer onderwijs worden onder wezen. Kerkplein. 5de Schoolwijk. Hoor DON DERW IJZERS EN HOOF DONUERWIJZ KRESSufl ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZEBESSFsB werkzaam krachtens art 20 of art. 513de lid, B Wet, regelende het lager ouderwijs. ƒ100 60 vorige school. 601 30 a b 5 der schoolgel den. 11 ƒ15 b 5 der schoolgel den -J c (Johan Hein- Vrije wouingj en licht. r*W'!iaas> ("an Gcrard)[ hoofdond. I Fr. Eng. hoogd. hoofdond. Fr. hulpond. Fr. hulpond. Fr. Eng. hulpond. Fr. hulpond. wisk. van Bueren. (Robert) I Dagschool f210 hoogste klasse i i 20 ’sjaars, laagste 18. j Dag-en avond school 24. Avondschool ƒ12. Voor 2 tof meer kin- I deren uit één i gezin 10 i korting. Brinkman. (Abraham) Muller. (Martinus) Valken. (Christiaan) lezon. (Jacob) ule. (Antonie Ste- nhanus) [us. (Stephanus) zBiptit. Johannes uornelis) )p. (Jacob) ild. (Nicolaas Mat heus) arom (Franciscus) HULPONDERWIJZERS EN HULPON DERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZER ESSEN, (crkzaam krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. De meesten gratis, eenigen betalen f 10 ’sjaars, bij kwartalen te voldoen. a ƒ14®- b 5 der schoolgel den c f Vrije woning, en licht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 202