L II I I iï ■M F gemeente Vakken' SOORT KWEEKELINGEN. in de EN Aan- school BENAMING EN werkingen. NAM EN onder- N A M E N NAME N DER Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. 1200. 2de rang. ai. Nihil. 2 n id. id, ƒ600 Nihil. 1 Curuelis) 350 (Dirk An- Bateuburg. (Corn, ƒ100 ai. 2 40; hulpond. partinus) f600. •s. (Pieter) Neuman (Johan Christ.) Bakhuis Jr. (Hermanns) Luth. Weeshuis. 2 300. Fresco. (Saul) Isr. Weeshuis. Nihil. 2 a- 2de rang. Nihil. 2 ai. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. Vermeiden. (Corn. Hen- drikus) EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. ’S GRAVENHAGE. Achter ’t Stadhuis. 5de Schoolwijk. Lileboomen. 2de Schoolwijk. Koningstraat. 4de Schoolwijk. Lombardstraat. 5de Schoolwijk. Stille Veerkade. 4de Schoolwijk. Waalsche Diaconieschool. Schaberg. (Johannes Paulus) Keuskamp. tonic) Rang of acte en verdere toelatingen 2de rang. Fr. 2de rang. Fr. hoofdond. tcekenen. en i vrije woning, vi en B-kes. (Adriaan Al bert) Knderlich. (Willem Mp reder ik Hendrik) EN VOORNAMEN. hulpond. Fr. hulpond. aardrijksk. voor midd onderwijs. hoofdond. hulpond. 3de rang. hulpond. wisk. /600! 400 School bij het Diaconiewees- huis der Nederd. Herv. Gemeente. hoofdond. Fr. vergoeding der 1 ley den. (Arie) 3de rang, hoofdond. hulpond. van 1 Hendrik) 400 Rauws. (Klaas) 300 i—i. de Jongh. (Wijnand Ar- noldus) 1300. Vrije woning,t en licht. ■q X is o i? 3-2 .s a f 1100. Waldköiter. (Jean Jo- ƒ80 seph) 11ULPONDER WIJZERS en hulponderwijzeressen alsmede huisonderwijzers en HU1SONDERWIJZERI-.S8EN, werkzaam krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. Slop de 3 Boeren. 5de Schoolwijk. De w’eezen nihil. Kinde ren van min vermogenden, dagschool 1 kind 55 cents per maand2 kinderen uit. één gezin 1 voor elk kind' meer 35 cents Avondschool 20 cents per maand. hoofdonderwijzers en hoofdonderwijzeressen, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, werkzaam krachtens art 20 of art. 51, 3de lid, di Wet, regelende het lager onderwijs. Rang of acte en verdere toelatingen.’ a—i,’Kool (Doe Wilhelmus Fr. Loeven. (Herin. Joh. i Nicol aas) Vogelesang. (Willem Laurens "Wouter) Nieukerke. (Karei) Vis. (Daniel Leendert) Schal erg. (Johannes Paulus) Andel. (Johannes Phi- lippus) R.-C. Weeshuis a—i. (voor jongens I zel e sang. (Lourens) ims (Gerrit) i der Vegt. (Marin, b ilhelmus) Batenburg. (Joh. Diaconieschool I der Nederd. iHerv. Gemeente. I De meesten gratis; de an deren een klei nigheid per week liken.Nicolaas Chr.) I hoofdond. Luws. («Justinusj licht, luetfln Nieukerke. (Hen- neeskundige huijKrik) ■i Duyneveldt. (Jo- ■hannes Emilius) Bgelesang. (Wouter ^Laurens)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 203