i i I-2 gemeente k (M. J. A ’s gravennage. - Vakken SOORT kweekelingen. in de EN Wet, regelende het lager onderwijs. .Aan- school BENAMING EN merkinjen. NAME N onder- NAMEN NAMEN DER ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten. nvippcrt. (Arnold) 2 hul pond. 2 ld. teekcnen. k. (Cornelis) 1 ƒ50 ’sjaars. 2 ld. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. i,*, Heykcop. (Hendrik Lambert us) EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. Nieuwe Molstraat. 4de Schoolwijk. Lange Booten. 2de Schoolwijk. Bijzondere (vi.-or jongens)) Rang of acte en j verdere [toelatingen. hoofdond. Fr wisk. 2de rang. Fr. 2de rang. Fr. Eng. hoogd. wisk. ffman (Johannes akobus) scveld. (Ary) fanel. Hips (William barles) (Johannes) Fóret. (V.) rxw (Nicolaas) Dper. (Theodoras) iter. (Maria Jacoba) Cramerus. (Marinus Chr. Htndr. Jan) Dagschool /24, avond school 14. Te betalen per kwartaal I of per maand. Willemstraat. lste Schoolwijk. Willemstraat. lste Schoolwijk. iheid. (Hendrik dartinus) ouleman. (Abraham acou) hulpond wisK. hulpond. handw. i, A', i Fr. IIOOFDONDERWIJZER* EN HOOFDONDERWIJZERESSEX, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, (Fr. Eng. hoogd.) van Rijn. (Joh. Geer- truida Maria) Hazebroek. G erardin a Cath.) Verwohlt (Elizabeth Cardinal Logher. (Jacoba Franc. Elis id. Fr. Eng. a—i, (Fr. Eng. hoogd.) n, o. EN VOORNAMEN. a-i,k, Wijers (Egbert) (Fr. Eng. hoogd.) I,o. Rang of acte en verdere i toelatingen J Laagste klasse 10')met avondschool ƒ130, mid delste en hoogste klasse ƒ140, met avondschool ƒ170 ’sjaars. Bijzondere (voor jongens en meisjes) 2de rang. Fr. Eng. hoogd. voor jager en midd onderwijs, wisk. Hoogd. voor midd. onderwijs. Fr hulpond.. Fr. F1 g. wi\k. hulpond. Ir. hulpond. van 80 tot! ƒ150 ’sjaars.) van Ham. (Johannes) HULPONDERWIJZERS EX HULPONDEIIWIJZERESSHN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN .j HUISONDERWIJZER ESSEN werkzaam krachtens art. 20 of art 51, 3de lid, «•fl.]iZaam krachtens art. 511stelid, der Wet, regelende het lager ouderwijs. ■Wet, regelende het lager onderwijs Inkom- van Rijn. (Antonie)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 209