1<5 Totaal f 3,303.— Openbare Gemeentegebouwen. a. 1°. Verschillende gebouwen. De pacht van de Gemeentegronden heeft in 1872 be dragen de som vanf 3,233. die van het grasgewas- 70. Hieronder behooren de gebouwen, die ten behoeve der openbare reiniging bij de asch- en vuilnisstaal zijn opge trokken, namelijk: 15 loodsen voor vuilnis; 1 voddenloods; 1 voddenoven 2 paardenstallen; 2 wagenloodsen 1 gebouw voor werkplaats; 1 opzigterswoning 2 hooibergen. Met deze gebouwen de lijst der eigendommen vermeer derende, moet men die verminderen met de gebouwen, die op de oude aschstaal stonden en afgebroken zijnals een aschschuur; een paardenstal; een vilderswoning en een wagenloods Ook van al de gebouwen onder deze rubriek behoorende mogen wij verklaren, dat de toestand goed was, terwijl wij er kunnen bijvoegen dat het afgeloopCn jaar weinig B. EIGENDOMMEN, BESTEMD VOOR DEN PUBLIEREN DIENST EN OPENBARE GEMEENTEWERKEN (in en buiten de Gemeente).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 21