IF I* it Ï-! i-I I-5 I Vakken' SOORT GEMEENTE K WIKKELINGEN. in de EN .Aan- school BENAMING EN meTkingen. ondcr- DER NAMEN NAMEN NAMEN. ONDEKDEELEN. Inkom - Inkomsten. SCHOOL. wezen sten. Neuman. (Bruno) P (C.) - H pMt )C. Henr.) k (C. M.) Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld EN VOORNAMEN. Rang I cf acte en I verdere toelatingen. Iters. (G. D. J. F.) Vliet Jr. (Willem erd.) pel. (Arie Gijsbert); scholte (Nic. Henr. mbrosina) RN VOORNAMEN. Beeuwkes. (R. B.) van Rijn. (G.) ’S GRAVENHAGE. Amst Veerkade. 4de School wijk. HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51 3de lid, d; Wet, regelende het lager ouderwijs. 'a— h,k, (Fr., Eng i hoogd.) \l,n,o,p, EN VOORNAMEN. ierie. (Egbertus) man Jr. (G.) egel. (C. J. E. C. L.) hoofdond. j Fr. wisk. i ïer. (Willem) 'erna (Ida Wilh. tancina) j 2de rang Fr. Hoogd. Bijzondere (voor jongens en meisjes) SI l Gast. (C.) XI. Wlötv. I isig. (Ernst Aug.) hoofdond. jscholte Jr (G. H.)j hulpond. Fr. Eng. hulpond. id. hulpond. i Fr. i id hulpond. i Fr wisk. hulpond. Fr. hulpond. Fr. Eng wisk. hulpond. Fr Hoogd. Fr. Eng. wisk. voor i lager en midd. onderwijs. 3de rang. hulpon- derwijzeres Fr. Eng. Hoogd j hulpon- i derwijzeres Fr. en handw. hulpcn- derwijzeres Fr. Hoogd. hulpon- derwijzeres. s. (Arnold J ohan lavid Julius) bin. (F. L.) man. (B. C.) kmann. (Theodoor lias K.) Rang of acte en verdere 1 toelatingen. - 'Dagschool ƒ50 2 o Dag-en avond- school 60. 150’sjaars. HULPONDERWIJZERS EN HULPON DERWIJZ hESSEN, ALSMEDE HU!8ONI»EKWIJZ RS EN HUISONDERWIJZER F SSEN erkzaam krachtens art 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 210