Ij 2 i Ls.- iw I F- I p. I V akken SOORT GEMEENTE KWEEKELINGEN. in de EX Aan- school BENAMING ES werkingen. onder is AMEN DEK NAM EN NAMEN Inkom- ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL wezen. sten. - j 120 ’sjaars. 2 F- i ƒ50 ’sjaars. ld. geb. Eliz. Fastré. ld. 2 ld. 2 Julie Philippine) Mina Maria) Hoogd. Id. 1 her. (Cornelia J.) 1 ƒ40 ’sjaars. Belrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. Nieuwe Molstraat. 4de Schoolwijk. Nieuwe Molstraat. 4de Schoolwijk. ’S GRAVENHAGE. Groenewegje. 4de Schoolwijk. Herderstraat. 4de Schoolwijk. Nieuwstraat. 5de Schoolwijk. Raamstraat. 5de Schoolwijk. EN VOORNAMEN. Niet opge- geven. ‘?elen. (Goverd. Jo anna) HOOFDONDERWIJZFRS EN HOOFDOND E RWIJZEBESSES, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULP0NDERW1JZERESSEN, werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, d| Wet, regelende het lager onderwijs. ai,k, Kruyt. (Maria Joh.) j (Fr. en I Eng., ■hoogd.) Koelink. (CeciliaTheod. n,p. Anna Maria) i Doorman. (Anna) i van Aaken(Anna) |Born. (Maria) Bijzondere (voor meisjes) j school- houderes. i Fr., Eng., I Hoogd. school- houderes. \a—i,k, Becht. (Adriana Magd.) I (Fr.) Fr. Eng. teekenen. gymn. I Hilletjc Elis.) ippers. Jacob) “w rekenen en stwirkennis. öe. (P. A. C.) «aan. (B. C.) (Johannes A.) "ahaar. (C.) school- j houderes. i Fr., Hoogd. Brederode. (Ger- hulponder- wijzeres. l Fr., Eng., Hoogd. j hoofdond. \ai, k, Nunninck.’ (Gar. Corn. (Fr, j Johanna) Eng., hoogd.): P- ai, k, M edenbach (Gerardine - Eng., hoogd.) P- 5-g .s <5 hoofdon derwijzeres; handw. v. smaak. hnlpoud. Fr. handw. hoofdond. j Fr. a hjc, Riuglever. (Tona Joh.)| school - (Fr. houderes. Eng. i Fr., Eng. hoogd.) i Hoogd. mhoff. (Hendrika I iuhanna) hoofdond. Fr. Eng handw. hoofdond. I Fr., Eng. i Hoogd., handw. HULPONDERWIJZERS EN HULPONDEKWIJZERES8EN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUI8ONDER WIJZERE8SEN werkzaam krachtens art. 511ste lid der Wet, regelende het lager onderwijs. Jongh (W. A. de) foor rekenen. rufeldt. (B. C.) uther. (S. Christine) hulpon- IderwijzeresJ handw. hulpon- derwijzeres 70 ’sjaars. Rang of acte en verdere toelatingen. j school- i houderes. Fr., Ene van Rees (Elis.) Schiedges. (Maria Pe- tronella Elis.) Bijzondere (voor meisjes). ai, ed. H. Bundschüch/ school- (Fr., geb. Eliz. Fastré. i houderes. hoogd); Fr.Hoogd. i Bang of acte en verdere toelatingen. - \f 100, f 120 j of 150 ’sjaars. I i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 212