i Vakken SOORT kweekelingen. GEMEENTE in de EN Aan- school BENAMING EN merkingen. N A M E N onder- N AM EN NAMEN DER ONDERDEELEN. Inkomsten. SCHOOL. wezen. sten Ruyter. (Cath.) Lier. (Sophia) 2 1 ld 5de Schoolwijk. Dagelijks. Groenmarkt. EN VOORNAMEN. ’S GRAVENHAGE. Oude Molstraat. 5de Schoolwijk. Rang of acte en I verdere toelatingen. HULPONDERWIJZERS EN HUl.PONDER WIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZER ES*EN werkzaam krachtens art. 511ste lid der Wet, regelende het lager onderwijs. EN VOORNAMEN. teekenen. Fr. Eng. gymn. voor lager en midd. onderwijs. hoofdond. Fr. Eng. hoogd. handw. - ƒ40, ƒ50, ƒ60 70 of ƒ80 ’s jaars. •mal. (J.) ■voor rekenen. hulponder- wijzeres Fr. Eng. handw. hul pond. Fr. handw. id. hul pond. ak, van arabain. (Adriana Jo hanna) in Gaaien. (Maria) ickhardt. (Anna Eli sabeth) ooihaas. (Jan Gerard) >or rekenen en tual.i 2de rang, wisk. gymn. teekenen. Eng. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN voornamen. Cocq. (C. de) Scharf. (A Schroder. (M. M.) fyr. de Planta de V ddenberg. van Es. (S.) Rang T 1 f p Inkom-, of acte en verdere i toelatingen. IIOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEN, AL'MEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPON DERWIJZERESSEN werkzaam kiachtens art 20 of art 51, 3de lid, der Wet, regelende het lager onderwijs. 'O o it |H Leefers.(JacobaAgatha) (Fr., Eng-. I hoogd.) n,P- I Van 75 tot j - (ƒ150 jaars. schoolhoud. I Fr. Eng. Hoogd. Bijzondere (voor meisjes). (Fr., I Eng.. hoogd.) I i hoofdond. Fr Eng Hoogd. ■n den Ende. (Cath. J-) st. (Johannes A.) Forêt. (V.t u'lips. (W. C.) »lf. (J. H.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 213