ii 11 s Jg-f CZ) i Vakken SOORT KWEEKELINGEN. GEMEENTE in de EN Wet, regelende het lager onderwijs. IVet, regelende het lager onderwijs. Aan- school BENAMING EN werkingen. NAMEN NAMEN. onder* DER NAMEN Inkom- ONDERDEELËN. RN Inkomsten. SCHOOL. wezen sten. VOORNAMEN. Marda. (Marie) 2 ld. fin. (J.) voor voor1 handw. Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. ’S GRAVENHAGE. Westeinde. 5de Schoolwijk. tender ten Cate. (Al- bertine) HULPONDERWIJZERS EN HULPONOERWIJZ KESSEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDERWIJZER ESSEN, gymn. teekenen. hoofdond. Fr. Eng. Hoogd. hulpond. Fr. Eng. Hoogd. hulpond. I Fr. Eng. I handw. hulpond. Fr. Eng. ■oen berg. Frederika, r-c.) EN VOORNAMEN. HOOFDONDERWIJZERS EN UOOFDONDERWIJZERFSSIN ALSMEDE HULPONDERWIJZERS IN HULPON DERWIJZERESSEN werkzaam krachtens art 20 of art. 51, 3de lid, l|ierltzaam krachtens art. 51”,'üte’lid der a -g 8 S ■3-ë s o 3-g .2 7 150 'sjaars. brman. (Geertruida) school- i houderes Fr. Eng. Hoogd. Iberg. (Elisabeth I.) I Hoogd. i gelen. (Anna M.)| hulpond. t ii. (J.) Hoogd. Ivoor midd j onderwijs j ekrode. (L.) voor phil. nat. ituurkennis. doet, der Bruin (R2de rang. 1 oor rekenen, se. ej. J.) ang. k. (Johanna Her- riua) mhaar. (C.) Raden. (M j Hang of acte en verdere toelatingen. i i Rang i of acte en verdere toelatingen. lai, i.iGampert. (Maria Anna i (Fr., I Judith) E“g> i hoogd.) I p- I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 214