1 fl i-i r- 1 I Fr. I Fr. V akken SOORT KWEEKE UNGEN. GEMEENTE in de EN Aan- school BENAMING EN mer kingen. onder- N AMEN NAMEN DER NAMEN Inkom-I ÜNDERDEELEN. Inkomsten. EN SCHOOL. wezen. sten. DOORNAMEN. 2 Caecilia Laura Elisab.) Ming. (M. J (Johannes A.) I Belrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. ’S GBAVENHAGE. Nobelstraat. 5de School wijk. Bijzondere (voor meisjes). thoff. (Apollonia Wilhelmina) hoofdoud. Fr- Eng. Hoi gd. haudw. geschied. (midd HOOFDONDERWIJZERS EN HOOFDONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN H ULPONDERWlJZERESSEN werkzaam krachtens art. 20 of art. 51, 3de lid, d( Wet, regelende het lager onderwys. elman (Johanna lath.) Kang of acte en i verdere t toelatingen. Rang of acte en verdere toelatingen. I ƒ100, ƒ125’ of f 150 ’s jaars. ai, k, Holwerda. (Theodora (Fr. C™’—..:’!’ Eng. hoogd.) hoofd ond. I Fr. Eng. haudw. hoofdond. Fr. Eng. Hoogd. j handw. hulpond. J Fr. Eng. Hoogd. hulpond. Eng. hulpond. Eng. phil. nat. doet, litt. cand. rang gymn. voor lager en midd onderwijs. teekenen. ter. (1). B.) set van der Kop. lis. H.) peschaar. (W. F.) )or natuurkennis. Aalst. (Th. J.) ir aardrijkskunde. 1 öret. (V.) aid. (Petrus Hen- 2de ik) or geschiedenis, lann. (C. C.) HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERESSEN ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISONDER WIJZERESSEN erkzaam krachtens art. 511ste lidder Wet, regelende het lager onderwijs. na O) rt3 gl liet. (Heudrika ’rederika)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 215