ii F ff 11 I I 3° SOORT Vakken GEMEENTE in de KWEEKELINGEN'. EN BENAMING school EN Aan- onder- DEK NAMEN NAMEN werkingen. ONDERDEELEN. NAMEN Inkomsten. SCHOOL. wezen sten. Bijzondere I (voor meisjes). 2 ld. (Sophia; hulpond. I - ƒ150 ’sjaars. penol wed.) 1 Iran Deinse. (Caroline 3de School wijk. p-> 1 ld. I ƒ40 'sjaars. ai,p. Snel. (Erans) (Lo.ise) 225 2 2de rang. ab. Nihil. 1 400 ac. Nihil. 2 1 Bedrag van het door ieder leerling te betalen schoolgeld. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. EN VOORNAMEN. derwijs wordt gegeven. Uileboomen. 3de School wijk. Oude Molstraat. 5de School wijk. Jufvr. Idastraat. 5de School wijk. Molenstraat. 1ste Schoolwijk. School in de gevangenis. Lees- en schrijf* school der Bijbelvereenig. Van Bijlevelt. (Willem Lodewijk) Gosenson. (Petrus An dreas Wilhelmus) Knaapeu. (Hendriks Godefrida Maria) HOOFDONDERWIJZERS EN IIOOFDONDERWIJZERESSEN, ALSMEDE HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERE8SEN werkzaam krachtens art 20 of art. 51, 3de lid, d Wet, regelende het lager onderwijs. schoolh. Fr. handw. 'S GRAVENHAGE. Laan. 5de Schoolwijk. Prinsengracht. 5de Schoolwijk. 2de rang, Fr. a— i, k, i (Fr. Eng. hoogd.) ai, k (Fr.) P- itterheim. p.) st. (Johannes A.) teekeuen. I handw. 100 ’sjaars. van Vliedt Pannevis. (Jacoba Elizabeth). 1Heeft acte bewaar - schoolhoude- resse. Eerste Wagenstraat. 3de Schoolwijk. ai, k, Bruck. (Neeltje Kop* (Fr. penol wed.) Eng. hoogd.) i, k,de Ridder. (Margaritha) hoofdoud. Fr. Eng. Hoogd. ai £Fr- I Eng. hoogd.) Rang 1 l of acte en !lnkom* I verdere toelatingen.! E, Scholen voor vol- wastenen en herhalings scholen waar lager on- Niet gesubsi dieerde bijzond. herhalingsschool van de V ereeniging Licht, Liefde, Leven. jLugt. (Anna Madelaine) de Ridder. (Alida Jo- sina) Beneden 9jaar r j ƒ100, van 9—12 jaar 120boven 12jaar 150 ’sjaars. I Leeuwendaal.(Dorothea) |Groosjohan. (Dina) ƒ50; De meesten 50 i kosteloosin de betalende klasse ieder leerling ’s maands. Klaar. (Jnliana Wflhel- mina) (1) Bestree (Marie Clémen- I tine) hoofdond. Fr. Eng. j Hoogd. schoolh. Fr. Eng. I Hoogd. 2 I I Rang I of acte en verdere toelatingen. I HULPONDERWIJZERS EN HULPONDERWIJZERE8SEN, ALSMEDE HUISONDERWIJZERS EN HUISON DERWIJZERF S8EN, rerkzaam krachtens art. 511ste lidder |Wet, regelende het lager onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 216