Ten gevolge der uitgevoerde werken mogen wij verklaren dat de algemeene toestand der schoolgebouwen eerder stormschade heeft opgeleverd en dat de Gemeente ten op- zigte barer eigendommen voor brandschade bewaard bleef. Behalve het Raadhuisde bank van leeningde torens het Gasthuis en de magazijnen aan de Gemeentewerf, werden de gebouwen dezer afdeeling allen in aanbesteding onder houden, en in dat onderhoud waren onderscheiden verf-, behangers- en stucadoorswerken begrepen, alsmede het vernieuwen van goten, ramen en deuren en het verpannen van daken enz. Als werk van eenig aanbelang kunnen wij wijzen op de herstelling van den toren te Scheveningenwaarvan het houtwerk van de spits en de metselwerken voor het grootste gedeelte werden vernieuwd, en verder mogen wij de buiten- verfwerken vermelden aan de Gemeenteapotheekaan het Korenhuis, aan den stal en het koetshuis in de Vliersteeg aan de wachthuizen en de hulpbureaux van politie, alle welke werken in eigen beheer werden uitgevoerd. Voor die werken hadden de volgende aanbestedingen, gedurende den loop van het jaar, plaats: 1°. het onderhoud der gebouwen te s Gravenhageaan genomen door den aannemer G. Y. de Haas voor de som van f 4395. Hieronder zijn begrepen de begraafplaats ad 700 de gemeente-apotheek- 270 en de gebouwen onder lett. A vermeld - 785. 2°. dat der gebouwen te Scheveningenwaarvan aannemer was de timmerman J. Pleysjer voor de som van ƒ450. De uitgaven voor het onderhoud dezer gebouwen in het geheel hebben de som van 19,255 bedragen. 2°. Schoolgebouwen. 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 22