3de klasse If ff ff ff ff ft ff H ff ff 16 n van van !f ff ff ff ff U II 4de klasse 5 de klasse 4 4 3 o 2de z' 3de zz 4de overleden A 18 B 18 34 zz 47 32 zz 30 22 16 12 Te zamen 186 leerlingen. Van dezen vertrokken vóór den afloop van het schooljaar: uit de 1ste klasse 3 leerlingen ff Totaal Zoodat het schooljaar eindigde met 170 leerlingen. Na het afleggen der overgangs-examina in den zomer 1872 werden bevorderd de 53 leerlingen der 1ste klasse naar de 2de klasse; der 2de klasse naar de 3de klasse; der 3de klasse naar de 4de klasse; der 4de klasse naar de 5de klasse. Van de leerlingen der 4de klasse, die ten slotte 21 jonge lieden telde, legden bovendien nog 5 leerlingen het zoogenaamd Indische examen (A) af. Voor 4 van dezen leverde dit examen (A)bedoeld bij art. 4 van ’s Konings Besluit van 10 September 1864 (Staatsblad n°. 93) een gunstige uitslag op; één slaagde daarentegen niet. Van de 16 jongelingen, waaruit de 5de klasse bestond, namen deel: 13 aan het eindexamen; 2 aan het examen (A) bedoeld bij art. 4 van ’s Konings Besluit van 10 September 1864, (Staatsblad nn. 93), 1 aan het examen voor de Militaire Akademie te Breda. paralelklassen. 24 17

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 237