IS 1,500 3,254 f Stralen, pleinen, riolen en waterleidingen. b. Straten en pleinen. 1°. 90 900 6,765 - 2,875 Onaangezien de uitbreiding der gemeente en het toe nemend verkeer van rijtuigen het onderhoud steeds doen toenemen, heeft men reden over den algemeenen toestand der bestrating in de Gemeente tevreden te zijn. Voor de keienbestrating werden ook in dit jaar porphyr- keijen van Quenast en keijen van de Ourthe (petit granit) gebezigd; zoowel door den vorm dier kepen als door de gelijkmatige soort leverden zij eene goede bestrating op, die uitmuntend voldoet en duurzaam schijnt te zijn. De bestrate oppervlakte binnen de gemeente werd ver groot door de bestrating van den Princessewalde Tromp straat een gedeelte der Bazarstraatder Laan Copes van Cattenburch en der Sumatrastraat tot eene oppervlakte van 9590 vierk. meters. Voor de vernieuwingen der keienbe strating werden geleverd het onderhoud der schoollocalen te ’s Gravenhage door den timmerman M. J. van Zanten aange nomen voor9,130 het onderhoud der schoollocalen te Sc h evening en door den timmerman J. Pleysier aangenomen voor- het maken en leveren van schoolbankendoor den timmerman J. H. be Swart aangenomen voor - De verdeeling van de twee eerstgemelde aanbestedingen, te zamen bedragende 10,630 was Voor de Latijnsche school Middelbare scholen. Lagere scholen verdere schoollocalen n 77 77

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 24