o Bijlage V. Aaltsz. Aanmerkingen. VAKKEN. Buiten schooltijd. VERDEELING van de wekelijksche lesuren over de verschillende vakken. TEN BuINK. Kachel. Snel. Avond cursus. 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 2 0 6 18 1 2 3 2 O 2 2 1 3 2 2 1 1 6 28 2 2 2 0 2 2 1 0 3 2 3 3 0 6 II 28 Bleekkode. PROGRAMMA van de lessen aan de Burger- dag en avondschool voor middelbaar onderwijs, le 's Gravenhage. leeeaben: WiskundeBl├╝m. Mechanica Natuur- en Scheikunde Natuurlijke Historie Technologie Fransche taal. Aardrijkskunde Geschiedenis Nederlandsche taal. Staathuishoudkunde Teekenen Gymnastiek lsteKl.'2deKl. a. Rekenkunde b. Algebra c. Meetkunde d. Mechanica e. Nat. Historie f. Natuurkunde. g. Scheikunde h. Technologie i. Fransche taal j. Aardrijkskunde k. Geschiedenis. l. Nederl. taal wi. Staathuishoudkunde Teekenen Gymnastiek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 247