m. TABEL DER LESSEN 1872—1873. Geschiedenis. Voortzetting tot op onzen tijd. Nederl. taal. Stijloefening. Staathuishoudkunde. Algemeene begrippen. Teekenen in verband met de meetkunde. Algebra. Fransch. Rekenen. Aardrijkskunde Geschiedenis. Nat. Historie. Fransch. Aardrijkskunde Ned. taal. Fransch. Teekenen. Idem. Natuurkunde. Meetkunde. Ned. taal. Mechanica. Technologie. Aardrijkskunde Teekenen. Idem. Fransch. Natuurkunde. Scheikunde. Meetkunde. Algebra. Fransch. Teekenen. Idem. Meetkunde. Rekenkunde. Natuurkunde. Rekenen. Nederl. taal. Nederl. taal. Natuurkunde. Mechanica. Teekenen. Idem. Idem. j- k. l. o c a o 9—10 10— 11 11- 12 2— 3 3- 4 6— 7 7— 8 8— 9 9— 10 10— 11 11— 12 2— 3 6— 7 7— 8 8— 9 9— 10 10- 11 11— 12 2— 3 6- 7 7- 8 8- 9 O z z DBEN. 1STE KLASSE. 2de KLASSE. DAGEN. AVONDSCHOOL Q as Q t» e g Q 3- 4 3— 4 C

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 249