Transportere J de Kemperstraat 14 centimeters. 12 12 Koningstraat Koninginnegracht Laan Copes van Cattenburch 169 Trompstraat442 Bazarstraat92 14,110 vierk. meters 51,157 9,950 43,034 7,743 met nieuwe keijen. oude koten moppen en kiinkert. Totaal 125,994 vierk. meters. Geen nieuwe straten werden van wege de Gemeente aangelegdwel nam zij daartoe den grond overmaar de aanleg zelve zal eerst in 1873 plaats vinden en behoort derhalve tot het volgend verslag. Met het leggen van trottoirs werd geregeld voortgegaan. De volgende straten werden daarvan voorzien: 123 strekkende meters. 26 38 890 strekkende meters. 203,062 Ourthe-keijen groot 12 bij 83,639 10 533,000 Qnenastkeijen 10 Hiermede werden bestraat: de Hoogstraat, een gedeelte van de Prinsegrachtde Laaneen gedeelte van de Groen markt, de Oranjestraat, de van Limburg Stirumstraat de Herderstraatde Korte Vijverberg, een gedeelte van den Stationsweg, van het Spui en van den Z. O. Binnen- cingel, de Kazernestraat, de Vliersteeg, het Smidswater en de Balistraat, terwijl met oude keijen en moppen ver schillende straten óf op nieuw bestraat óf verstraat werden. In het geheel had bestrating of verstrating plaats over een oppervlakte van 19 71 n r n n n n n n r> r> r n j? T) T) n n n n n n n r> n n r n over eene lengte van: r r r> n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 25