LEERAARS: Dr. J. ten Beink, Th. P. H. van Aalst, F. S. Gomm, J. Klein L. Chatelain, H. J. Dibksen, J. D. van dee Waals, H. B. van Daalen, in de Wiskunde. in de Wiskunde en het Boekhouden, in de Natuurkunde en de Kosmografie, in de Werktuig, beschrijvende Meet- Physische Aardrijkskunde en het rechtlijnig Teekenen. in de Wiskunde. PROGRAMMA der lessen voor de Hoogere Burger school met vijfjarigen cursus, Eerste Afdeeling van het Gymnasium te ’s Gravenhagevoor het schooljaar 1872—1873. Th. E. Bvckmann, Dr. W. F. Koppeschaae, in de Schei-, Plant-Dier-Delfstof- en Aardkunde en de chemische technologie. in de Geschiedenis en de Staats inrichting van Nederlandde Staat huishoudkunde de Nederlandsche Taal- en Letterkunde. M. Salveeda de Geave, in de Algemeene Geschiedenis eu Aardrijkskunde. in de Vaderlandsche Geschiedenis en Aardrijkskunde en in de Neder landsche Taal. in de Fransche Taal en Letterkunde. in de Fransche en Nederlandsche Talen. in de Engelsche Taal- en Letter kunde. in de Hoogduitsche Taal- en Letter kunde. in het Handteekenen. Bijlage W. J. H. VAN Sillevoldt, J. van Aalst,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 251