1 J 2 Verdeeling van de wekelijksehe lesuren over de verschillende vakken van onderwijs. VAKKEN. 3 Algebra 7 I 1 4 Meetkunde 4 4 2 2 3 3 Scheikm de 3 2 3 d 1 Natuurlijke Historie 1 1 2 1 e 1 1 Kosmografie f 1 1 1 Staatsiurichting g 1 2 h Staathuishoudkunde 2 1 1 Aardrijkskuude 2 2 i 4 2 3 k Geschiedenis 5 4 2 1 I Nederl. Taal-en Letterkunde. 2 3 1 3 4 4 2 4 Fransche Taal- en Letterkunde. 6 in 3 2 2 2 2 2 2 2 3 Letterk. 2 1 1 P q Schoonschrijven 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 Gymnastiek 34 34 34 32 31 Totaal. Wordt gegeven In de Gemeente-Gym- nastiekschool. Hde KI. IHellVde KI. KI. Cijferkunst en Vde L v. Aanmerkingen. KI. Iste K1’ o Hoogduitsche Taal- en n Handels wetenschap pen Practische oefenin* gen in het Labora torium. Zaturdag namiddag. n I Engelsche Taal- en Letterkunde b Werktuigkunde c J Natuurkunde 4 r 3 Handteckenen Rechtl. teekenen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 252