Ibte KLASSE. a. Wiskunde. 7 uren. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. a. en a. a. Rekenkunde: Talstelsels en hoofdregelen met geheele en gebroken getallen, volgens Strootman’s Cijferkunst, eerste deel. b. Algebra: de vier hoofdregelen met geheele en gebroken vormen. Vergelijkingen van den eersten graad. van Prof. J. van der Dierkunde, volgens het leerboek Hoeven. b. Plantenkunde, volgens C. A. J. A. Oudemans. i. Aardrijkskunde. 2 uren. Algemeene beginselen der Aardrijkskunde (herhaling aanvulling van het geleerde op de lagere school). b. Aardrijkskunde van Europa en Azië (gedeeltelijk) volgens Handboek der Aardrijkskunde van Dr. J. Dornseiffen. c. Aardrijkskunde van Nederland en zijne koloniën. k. Geschiedenis. 5 uren. Oude en middeneeuwsche geschiedenis, benevens een ge deelte der nieuwe geschiedenis, volgens: Handleiding tot de kennis der Algemeene Geschiedenis van L. Mulder. b. Algemeen overzicht van de Vaderl. geschiedenis tot 1572 (uitbreiding van het onderwezene op de lagere school) volgens het leerboek van L. Mulder. l. Nederlandsche Taal. 3 uren. a. Herhaling van de beginselen der spraakleer, volgens D. de Groot, Nederd. spraakk.en Woordenlijst voor de spelling der Nederl. Taal door de Vries en te Winkel. b. Lezen: Proza en Poëzie, uit G. D. Minnaert, Nederl. leesboek en van Kampen door Veegers. c. Oefening in zinsontleding door dictee van den onderwijzer. Verbetering van kakografiën.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 253