a. b. a. a. i b. a. b. c. b. c. d. a. b. a. b. c. d. i. Aardrijkskunde. 2 uren. Aardrijkskunde van Azië, Afrika, Amerika, Australië. Voortzetting van de Aardrijkskunde van Nederland en de overzeesche bezittingen, volgens Pijnappel. k. Geschiedenis. 4 uren. Vervolg der nieuwe Geschiedenis, zie 1ste klasse. Vaderlandsche Geschiedenis, van 1572 tot 1713, zie 1ste kl. l. Nederlandscue Taal. 3 uren. Spelling en Vormleer volgens Dr. Cosijn, Nederlandsche spraakleer, 1ste stuk. Lezing uit de Bloemlezing van J. van Beers. Stijloefeningen, door opstellen en vertalingen uithetFransch. m. Fransche Taal. 4 uren. Voortzetting van het maken van opstellen uit: Nouveau Reeueil de Verenet. Larousse, Lexicologie, Ire et 2me année. Stijloefeningen. Spraakkunstige lezing van Fransche schrijvers, volgens Vinet, 2me partie, en G. Mcrlet, prose et poésie. n. Engelsciie Taal. 2 uren. Herhaling van de Preposition Verbs naar de Inleiding van Cowan en Maatjes. Etymologie in bijzonderheden en toepassing door opstellen naar de Theoretioch-Praktische Spraakkunst van Cowan en Maatjes. Lezing en vertaling uit First English Reader (F. S. Gomm). Words and Dialogues (Cowan en Maatjes). o. Hoogduitscue Taal. -- 3 uren. Duitsche Spraakkunst, volgens: Deutsche Sprachlehre von Th. Meurer. Glilpen. Vertalen in het Duitsch uit üebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Holliindischen in ’s Deutsch von Th. Meurer. Duitsch lezen volgens: Hopf und Paulsiek II cursus.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 255