IIIde KLASSE. a. r. Teekenen. a. Handteekenen. 2 uren. b. Rechtlijnig teekenen. 2 uren. s. Gymnastiek. 1 uur. a. Wiskunde. 7 uren. Herhaling en voortzetting van de rekenkunde. Omgekeerde en zamengestclde evenredigheden. b. Herhaling en voortzetting van de algebra. Rekenk. en meetk. reeksen, Logarithmen volgens de beginselen der Algebra van Badon Ghyben en Strootman en Sammlung von Beispielen und Aufgaben von Heis. c. Meetkundeherhaling van het onderwezeneregelmatige veelhoekeninhoud der vlakke figurenbeginselen der goniometrie. C. Natuurkunde. 2 uren. Algemeene eigenschappen der lichamen; Zwaartekracht, volgens het Leerboek der Natuurkunde van dr. J. Bosscha Jr. d. Scheikunde. 2 uren. Scheikunde der niet-metalenvolgens het handboekje van Roscoë, vertaald door Dr. H. J. Menalda van Schouwenburg. e. Natuurlijke Historie. 1 uur. Herhaling van het vroeger geleerde en voortzetting van de natuurlijke historie. (Zie 1ste en 2de klasse.) i. Aardrijkskunde. 2 uren. a. Voortzetting van de algemeene aardrijkskunde. b. Voortzetting van de aardrijksk. van Nederland en de Nederl. bezittingen. k. Geschiedenis en Staatsinrichting. 5 uren. a. Oude en middeneeuwsche geschiedenisbenevens de nieuwe geschiedenis tot aan de 17de eeuw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 256