c. a. en en uit: Verzameling van stukken om in het FranschEugelsch en Duitsch te vertalen door J. van der Beek. Duitsch lezen uit: Hopf und Paulsiek III Cursus. Dagelijksche gevolgen. h. Staathuishoudkunde. 1 uur. Algemeen overzicht van de theoretische staathuishoudkunde. Voortbrenging en verdeeling der goederen, volgens mr. C. Natuurkunde. 3 uren. Warmte, magnetisme, statische electriciteit. d. Scheikunde. 3 uren. a. Voortzetting der niet-metalen. b. Scheikunde der metalen, volgens handboekje. (Zie 3de kl.) e. Natuurlijke Historie. 1 uur. Herhaling van de dier- en plantenkundevoortzetting der natuurlijke historie. (Zie 3de klasse.) f. Kosmografie. 1 uur. en jaarlijksche beweging der aarde en haar r. Teekenen. a. Handteekenen. 2 uren. b. Rechtlijnig teekenen. 2 uren. IV de KLASSE. a. Wiskunde. 5 uren. Algebra voortgezet tot logarithmen en reeksen van hoogere orden. b. Meetkunde: herhaling van het onderwezene, ligging snijding der vlakken, goniometrie, trigonometrie. b. Werktuigkunde. 2 uren. Algemeene wetten van evenwicht en beweging, zamen- stelling van krachten, leer van het zwaartepunt, enkel voudige werktuigen, volgens: Gronden der Werktuigkunde door H. G. van de Sande Bakhuyzen. t

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 258