c. a. Vde KLASSE. C. Natuurkunde. 3 uren. Dynamische electriciteit, licht, geluid. a. Wiskunde. 4 uren. a. Herhaling en voortzetting van de Algebra. b. Herhaling van de meetkunde, lichaamsmetingbeginselen der bolvormige driehoeksmeting en der beschrijvende meet kunde. r. Teekenen. a. Handteekenen. 1 uur. b. Rechtlijnig teekenen. 2 uren. n. Engelsche Taal- en Letterkunde. 2 uren. Herhaling van de spraakkunst naar Concise Grammar (Slater). b. Vertaling in het Engelsch uit: Vertaaloefeningen door Maatjes. Lezing uitClassbook of English Prose and Poetry (Ahn). (I. Opstellen in het Engelsch. o. Hoogduitsciie Taal- en Letterkunde. 2 uren. Herhaling der Etymologiebehandeling der Syntax volgens Deutsche Sprachlehre von Th. Meurer. b. Vertaling in het Duitsch, uit: J. van der Beek. c. Duitsch lezen uit: Schiller (goedkoope editie). d. Behandeling van enkele voorname schrijversvolgens Vorschule der Literatur geschichte von Theod. Kriebitzsch. p. Handelswetensciiappen. 1 uur. a. Handelsrekenen. b. Boekhouden. b. Werktuigkunde. 2 uren. a. Voortzetting van de enkelvoudige werktuigen, wrijving. b. Evenwicht en beweging van vloeistoffen en gassen, mecha nische technologie. a.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 260