k. Geschiedenis. 3 uren. (I. a. a. b. a. b. a. b. a. b. d. Scheikunde. 5 uren. Voortzetting der metalen. Organische scheikunde, volgens handboekje. (Zie 3de kl.) Waren-kennis. Practische oefeningen in het Laboratorium, gedeeltelijk met gebruik van het leerboek der analitische Scheikunde van Fresenius, vertaald door Dr. W. F. Koppeschaar. e. Natuurlijke historie. 2 uren. Herhaling van de dier- en plantenkunde. b. Mineralogie, volgens handschrift van den leeraar. c. Geologieidem. K f. Kosmogragie. 1 uur. Voortzetting van de kosmografie. Planeten, Maan en phy- sische gesteldheid der hemellichamen. g. Staatsinrichting. 1 uur. Staatsinrichting volgens het handboek van Mr. L. Ed. Lenting. h. Staathuishoudkunde. 2 uren. Staathuishoudkunde en Statistiek. Vervolg van den cursus der 4de klasse. Ruiling en verbruik. i. Aardrijkskunde. 1 uur. Overzicht van de hoofdlanden der beschaafde wereld uit een staatkundig en statistiek oogpunt. Natuurk. aardrijks kunde. Herhaling van de Aardrijkskunde der Nederl. bezittingen. Algemeene herhaling van de Vaderlandsche Geschiedenis. Nieuwe Geschiedenis en herhaling van de Algemeene Ge schiedenis, volgens: Handleiding van L. Mulder en Over zicht van de Algemeene Geschiedenis, van dr. van Oordt. l. Nederlandsciie taal- en letterkunde. 1 uur. Taal- en stijloefening. Geschiedenis der Nederlandsciie Letterkunde, volgens dr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 261