a. b. <1. a. b. De Directeur, a. b. a. b. c. e. <1. J. ten Brink (zie 4de kl.) en dr. J. van Vloten, Schets van de Geschiedenis der Ned. Letteren. m. Fransche taal- en letterkunde. 2 uren. Geschiedenis der Fransche Taal- en Letterkunde, over zicht van de voornaamste Fransche schrijvers uitdeXVIde, XVIIde en XVIIIde en meer bepaald uit de XlXde eeuw tot op onzen tijd. Oordeelkundige lezing van P. Corneille: Polyeucte; van Racine: Phèdre; van Molière: le Misanthrope; van La BoulayeParis en Amérique. Opstellen, volgens vrije keuze. Oefeningen in het voor de vuist spreken over een door den Leeraar aan het onderwezene ontleend onderwerp. n. Engelsche taal- en letterkunde. 2 uren. Herhaling der Spraakkunst. Geschiedenis der Engelsche Letterkunde. Oordeelkundige lezing van Shakespeare: Julius Caesar; van ByronChilde Harolduit Classbook of Eng. Prose and Poetry, Goldsmith: the Deserted Village. Opstellen in het Engelsch. Lezing der Dramen: Götz von Berlichingen en Egmont van Goëthe, Emilia Galotti van Lessing. Vertalen in het Duitsch uit J. van der Beek en duitsche opstellen. Beknopt overzicht van de Duitsche letterkunde volgens Vorschule der Literatur geschichte von Theod. Kriebitzsch, p. Handelswetenschappen. 1 uur. Boekhouden enz. r. Teekenen. Handteekenen. 2 uren. Rechtlijnig teekenen in verband met beschrijvende meet kunde. 2 uren. c. J. H. VAN SlLLEVOLDT. O. IIOOGDUITSCHE TAAL- EN LETTERKUNDE. - 2 Uren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 262