Bijlage X. ’s Gbavenhage 1 Maart 1873. 148 jongens, 46 meisjes, totaal 194 135 195 60 tf II ir H 81 216 297 u II in den loop van 1872 zijn ingeschreven 283 67 389 92 106 25 meer dan op hetzelfde tijdstip van meerdering voornamelijk is toe te schrijven aan het grooter getal der inschrijvingen in 1872. Gymnastisch onderwijs werd daarenboven verstrekt aan 54 doch afgeschreven: zoodat op 51 Dec. 1872 aanwezig waren: of 68 jongens en 35 meisjes, te zamen 103 betalende leerlingen het vorige jaar, welke ver- De Commissie van Toezigt op de Gemeente-Gymnastiekschool heeft de eer het navolgend Verslag over den toestand der school gedurende het jaar 1872 uit te brengen. Op 31 December 1872 waren voor het kosteloos onderwijs ingeschreven o. 83 leerlingen van de scholen voor minvermogenden; b. 213 leerlingenwaaronder 63 meisjes, van de burgerscholen e. 19 leerlingen der burger dag- en avondschool; d. 52 leerlingen der hoogere burgerschool e. 5 hulponderwijzers en 52 kweekelingente zamen dus 424 personen, die kosteloos onderwijs genoten, of 108 meer dan in het vorige jaar. Deze rubriek is dus aanzienlijk toegenomen, vooral wat betreft de leerlingen der burgerscholen. De betalende leerlingen bedroegen op 31 December 1871 een getal van:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 263