jongens uit het Nederduitsch-Hervormd Diaconie-Gesticht en aan 18 jongens en 10 meisjes uit het Waalsch-Hervormd Weeshuis. Van de betalende leerlingen waren er 35, die driemaal per week aan den in het jaar 1867 geopenden avond-cursus voor volwassenen deelnamen. Een gymnastiseh-orthopaedische behandeling ondergingen voorts 16 kinderen, waaronder 10 meisjes. Door 12 jongelingen werd aan de wapen oefeningen deelgenomen. In den onderstaanden zevenjarigen staat is de toestand van het onderwijs meer aanschouwelijk voorgesteld

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 264