July tot 12 Augustus. De werktuigen verkeeren in goeden toestand. Ten slotte zijn, evenals vroeger, in het lokaal der school herhaaldelijk afgenomen de praktische examens in de gymnastiek en in de wapenoefeningen ten behoeve van het Middelbaar en het Lager Onderwijs. Namens de Commissie van Toezigt, C. A. van der Kemp, Voorzitter. P. A. van den Velde, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 267