d. a. J. D. van der Waals, lste KLASSE. a. Grieksch, 6 uren ’s weeks. Bijlage Z. Dr. L. R. Beïnen, Dr. L. R. BEYNEN, Rector. Dr. C. VAN OSENBRÜGGEN, Conrector. c. b. PROGRAMMA DER LESSEN voor de school van Voorbereidend Hoog er Onderwijs met vierjarigen cursus, Tweede Afdeeling van hel Gymnasium te ’s Gravenhageschooljaar 18721873. L. Chatelain, J. Klein, LEERAARS Dr. J. Rutgers in de Grieksche taal- en letterkunde. Dr. C. van Osenbruggen, in de Latijnsche taal- en letterkunde. Dr. H. Mulder, in de Grieksche en Latijnsche taal. Dr. J. W. G. van Gordt, in de Latijnsche taal-en letterkunde en in de Algemeene geschiedenis en Aardrijkskunde. in de Nederlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde. in de Fransche taal-en letterkunde, in de Hoogduitsche taal- en letter kunde. in de Engelsche taal- en letterkunde, in de Wiskunde. in de Natuurkunde. F. 8. Gomm, Dr. L. Bleekrode, De geheele Etymologie. De voornaamste regels van de Syntaxis volgens de Spraak kunst van Dr. Pluygers (Amsterdam, 1869, 3de druk). Themata uit het lste stukje van Dr. v. d. Es. Woordontleding en vertaling uit het Grieksch leesboek (uitg. door Dr. Cobet en Dr. de Gelder, Leiden, 1865, 2de druk). Later uit de Anabasis (uitg. door Dr. Cobet, Leiden, 1859).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1872 | | pagina 271